• Nr. 1 webshop van de Benelux
  • Hoge klanttevredenheid
  • Korting bij directe betaling
  • Duurzame productie

Overzicht bestelling

Winkelmand0
alle shops
TrafficSupply webshops Informatiebord.nl Oplaadpaal-Kopen.nl Scheepvaartbord.nl SnelheidsdisplayKopen.nl StraatmeubilairKopen.nl RookvrijTerrein.nl BuurtPreventiebord.nl HuisnummerpaalKopen.nl Hondenpoepbord.nl Veiligheidsbord.nl VerkeersspiegelKopen.nl Wegvakmarkering.nl Spoorwegbord.nl
  1. Home
  2. Bewegwijzeringsborden
  3. Routeborden BW serie
sorteer op

Routeborden BW serie

Bewegwijzering nodig? Ontwerp & Bestel deze zelf

Recreatieve of toeristische bewegwijzering voor uw restaurant, tankstation, camping op parkeerplaats nodig? Informeer de weggebruiker goed voor een vlot en veilige route naar hun bestemming. Slechte bewegwijzering leidt tot frustraties en irritaties bij bezoekers en klanten. Zorg voor goede bewegwijzering met o.a. routeborden welke de juiste route aangeven vanaf de openbare wegen, zodat je jouw klanten en bezoekers eenvoudig de weg wijst.

Onze borden worden van aluminium geproduceerd met uiterst duurzame en dubbel omgezette rand.

Meer productcategorieën:

Informatie: Routeborden BW serie

Het doel van toeristische bewegwijzering
Het doel van bewegwijzering is het zo goed mogelijk informeren van weggebruikers en het zo vlot en veilig mogelijk geleiden van weggebruikers naar hun bestemmingen. Met behulp van bewegwijzering kunnen weggebruikers hun weg vinden op het wegennet en kunnen zij de plaats bepalen waar zij zich op dat moment bevinden. Bewegwijzering draagt bij aan een vlotte en veilige verkeers-afhandeling. Bewegwijzering is vooral bedoeld voor die groep die de lokatie incidenteel bezoekt en de weg niet kent. Bewegwijzering beperkt het zogenaamde “zoekverkeer” dat doorstromings-belemmerend kan werken en verkeersonveilige situaties kan veroorzaken.

Bewegwijzering werkt alleen als deze gemakkelijk herkenbaar is en als de aangeboden informatie overzichtelijk is. Er is een behoefte om te verwijzen naar toeristisch-recreatieve bestemmingen. Door vele soorten verwijzingen bij elkaar te voegen neemt de herkenbaarheid van de informatie echter af. Daarom geldt als richtlijn dat toeristisch-recreatieve objecten worden aangeduid volgens een eigen maar wel gestandaardiseerde bewegwijzeringssystematiek volgens Richtlijn Bewegwijzering 2014.

Wat valt er onder lokale bewegwijzering?
Onder de lokale bewegwijzering vallen de verwijzingen naar objecten en voorzieningen op lokaal niveau. Het gaat hierbij om utilitaire, toeristische en bedrijfsverwijzing. Onder utilitaire objectverwijzing worden objecten als het gemeentekantoor verstaan. Toeristische objectverwijzing zijn bijvoorbeeld verwijzingen naar recreatieparken. Bedrijfsverwijzing is enkel de verwijzing naar bedrijventerrein en winkelcentra, die niet in de ANWB-verwijzingen zijn opgenomen. ANWB-bewegwijzering, zoals verwijzingen naar objecten die nationaal en/of regionaal verkeer aantrekken (bedrijventerreinen, NS stations) vallen niet onder de lokale bewegwijzering. Ook wandel- en fietsroutes en paddenstoelen vallen buiten deze categorie.

Bewegwijzeringsplan
Een goed bewegwijzeringsplan een bijdrage leveren aan een verhoging van de verkeersveiligheid. Bewegwijzering kan namelijk het zogenaamde ‘zoekverkeer’, dat doorstromingsbelemmerend kan werken en verkeersonveilige situaties kan veroorzaken, beperken. Vooral op de gebiedsontsluitingswegen, doorgaande wegen met een maximumsnelheid van 50 km per uur, mag zoekverkeer voor niet te veel oponthoud zorgen. Op de erftoegangswegen, de woonstraten met een maximumsnelheid van 30 km per uur, is enig oponthoud niet erg. Deze wegen zijn juist bedoeld en ingericht voor lagere snelheden. Hieruit volgt dus dat bewegwijzering met name belangrijk is langs gebiedsontsluitingswegen. Daarnaast stimuleert een goede lokale bewegwijzering de lokale economie en informeert het ook op een doeltreffende manier over de toeristische mogelijkheden die onze gemeente biedt.